Matura brytyjska A level

A-level – informacje podstawowe

  • Czas nauki w szkole średniej w Wielkiej Brytanii trwa 4 lata i podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich to obowiązkowy, dwuletni okres przygotowania do General Certificate of Secondary Education (GCSE), odpowiednika naszego egzaminu gimnazjalnego. Kolejne 2 lata są opcjonalne (nieobowiązkowe dla uczniów, którzy nie planują kontynuować edukacji na uczelni wyższej), kończące się uzyskaniem dyplomu A-level (General Certificate of Education Advanced Level, GCE A-level), który honorowany jest na brytyjskich uczelniach i poza granicami Zjednoczonego Królestwa.
  • Oceny, jakie można uzyskać z egzaminu mieszczą się w skali od A do E, z czego pierwsza litera alfabetu odpowiada najwyższej nocie.
  • Podczas pierwszego roku uczeń realizuje program czterech wybranych przez siebie przedmiotów, z których trzy kontynuuje na drugim roku

Zmiany wprowadzone w wyniku reformy

  • W wyniku reformy, w Anglii od września 2015 roku zmieniono zarówno zasady przygotowań do A-level, jak i formułę samego egzaminu.
  • Jedną z najnowszych wytycznych jest diametralna zmiana roli egzaminu AS (ang. Advanced Subsidiary), którego wynik nie wlicza się już do łącznej oceny A-level.
  • Nowa zasada dotycząca egzaminu AS nie została zaimplementowana w Walii i Irlandii Północnej – tam wynik Advanced Subsidiary stanowi 40% oceny A-level. W Szkocji nie obowiązuje ani egzamin A-level, ani Advanced Subsidiary. Moc prawną mają tam kwalifikacje Highers i Advanced Highers. Ten drugi uważany jest za odpowiednik A-level.
  • Wkład pracy włożony w naukę przedmiotu w trakcie trwania roku szkolnego może stanowić maksymalnie 20% oceny składowej A-level. Tylko kluczowe umiejętności będą weryfikowane w ten sposób. W przypadku większości przedmiotów istotna jest jedynie ewaluacja za pośrednictwem egzaminów końcowych.

Przedmioty, które uczeń może wybrać do A-level

Oto lista przedmiotów, spośród których uczniowie mogli zdawać egzaminy w 2017 roku:

·       sztuka i wzornictwo,

·       biologia,

·       biznes,

·       chemia,

·       nauki informatyczne,

·       ekonomia,

·       język angielski,

·       język angielski i literaturoznawstwo,

·       literaturoznawstwo,

·       historia,

·       fizyka,

·       psychologia,

·       socjologia.

 

W latach 2017-2020 lista ta będzie ulegać zmianom. Aktualny spis przedmiotów dostępny jest tutaj – kliknij, aby zobaczyć pełen wykaz.

Wybór przedmiotów kierunkowych

·       Niewątpliwie, wybór przedmiotów kierunkowych do A-level jest ściśle powiązany z kierunkiem kariery naukowej, którą planuje podjąć dany uczeń. W procesie rekrutacji, wiele uczelni wymaga przedłożenia wyników egzaminu kończącego naukę w szkole średniej z konkretnych przedmiotów, np. na studiach medycznych największą wartość będą miały oceny z biologii i chemii. Szkoły wyższe zwracają uwagę nie tylko na dobre wyniki z A-level, ale przede wszystkim na to, czy uzyskane oceny otrzymano z kursów wybranych zgodnie ze specyfiką wybranego kierunku studiów.

·       Dla osób niezdecydowanych co do wybory kierunku studiów, najlepsze będzie zdawanie egzaminów zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych. Dzięki temu ich wyniki zostaną uwzględnione w procesach rekrutacyjnych różnych uniwersytetów. Warto wspomnieć, że dokonany wybór może poszerzyć nie tylko wiedzę ucznia, ale też wyposażyć go w dodatkowe umiejętności miękkie (choćby poprzez naukę języka obcego), np. samodyscyplinę i zaangażowanie, które są niezwykle pomocne w dorosłym życiu.

·       W przypadku osób o sprecyzowanej wizji swojej przyszłości, wybór przedmiotów kierunkowych może być szansą na rozpoczęcie specjalizacji w wybranym obszarze zainteresowań.

 

Podsumowanie

A-level jest brytyjskim egzaminem dojrzałości. Charakteryzuje go zupełnie inny proces weryfikacji wiedzy zdobytej przez uczniów niż ten, który znamy z Polski. Podstawową różnicę stanowi przede wszystkim wysoki poziom przygotowywania nastolatków do A-level. Uzyskanie zadowalających wyników umożliwia podjęcie studiów na wielu prestiżowych uczelniach, od lat wiodących prym w zestawieniu najlepszych szkół wyższych świata.

Zapytaj konsultanta EiE o edukację w Wielkiej Brytanii.